Satmama Taahhüdü

  • 1 Yıl, İhraççı.
  • 1 Yıl, Ortaklar.

Halka Açıklık Oranı

  • %25,26

Halka Arz Büyüklüğü

  • 2.000.000.000 TL

Bireysele Eşit Dağıtım.

T1-T2 Bakiye Kullanılamaz.